Survepesu


Meie poolt osutatavate teenuste hulka kuuluvad:

  • Kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu
  • Sadevee kaevude puhastamine
  • Rasvaeraldajate puhastamine
  • Pumpamistööd
  • Ülepumpla puhastustööd
  • Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
  • torusüsteemide puhastus ja survepesu
  • fekaalide vedu
  • välistrasside survestamine

Hind: 125 eur/tund Tallinnas

Väljaspool Tallinna kokkuleppel

Võtke meiega ühendust!

NB! Ummistuse likvideerimisele garantii ei kehti

Tel: 50 50 143

Survepesu
Survepesu